Depresyon Çeşitleri

Depresyon Çeşitleri

Depresyon Çeşitleri

Dünyada milyarlarca insanı etkileyen depresyon, çok farklı şekillerde görülebiliyor. Her zaman mutsuzluk, hayattan zevk alamama, uykusuzluk, iştahsızlık, unutkanlık, yorgunluk, isteksizlik ve ilgi kaybı gibi tipik belirtilerle karşımıza çıkmıyor. Bu şekilleri tanımak depresyonun teşhis ve tedavisini kolaylaştırıyor.

MASKELİ DEPRESYON

Bu depresyon çeşidinde bedensel yakınmalar ön planda olur. Kişi depresyonu bedenin değişik yerlerinde ağrı, sızılar, uyuşmalar, karıncalanmalar, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, iştah değişiklikleri ve alkol-madde kötüye kullanımı şeklinde yaşar. Bir araştırmada dâhiliye polikliniklerine, Kamu Sağlığı Merkezlerine başvuran hastaların yaklaşık %50’sinin maskeli depresyona bağlı fiziksel yakınmalara sahip hastalar oldukları tespit edilmiştir. Bu hastalar çoğu zaman fiziksel bir hastalık olarak değerlendirilip gereksiz tetkik ve ilaç tedavisine maruz kalırlar. İşin kötüsü teşhis edilemedikleri için tedavi de olamazlar.

DİSTİMİK BOZUKLUK

Bu çeşit depresyon da uyku bozuklukları, hiçbir şeyden mutlu olamama, karamsarlık, halsizlik, yorgunluk, ilgi ve istek azlığı, güvensizlik ve bedensel yakınmalarla seyreder. İyilik dönemleri birkaç gün ve birkaç hafta ile sınırlıdır. Kişilerde sebebini bilmedikleri bir sıkıntı ve huzursuzluk hali mevcuttur. Hayat devam ediyor gibidir ama bir türlü mutlu olamazlar, gülemezler, eğlenemezler. Adeta bir kişilik özelliği haline gelen bu ruh haline klinikte “distimik karakter” adını veririz.

PSİKOTİK DEPRESYON
Depresyonda hezeyan veya halüsinasyon olur mu?


Hezeyan ve hallüsinasyon sadece şizofrenide görülmez. Depresyonun ağır çeşitlerinde de görülebilir. Hastalarda depresif belirtilerin yanısıra mantıksız konuşmalar, gaipten sesler duyma, kendi kendine konuşma, aşırı suçluluk ve günahkarlık düşünceleri, değersizlik fikirleri yaşayabilirler. Manideki gibi "Ben Tanrıyım, dahiyim, özel biriyim" gibi büyüklük heze¬yanlarına pek rastlanmaz. "Vücudum çürüyor; karaciğerim, akciğerlerim, kalbim, midem çürüyor. Yok oluyorum. Yok olurken de etrafa pis bir koku yayıyorum. Komşular bu koku yüzünden mahalleden ta¬şınıyorlar. Mahallede insan kalmadı” şeklinde yok olma veya nihilistik hezeyanlar da özellikle yaşlı depresif hastalarda görülebilir. Bazı hastalar mantıksızca, gerçekdışı ve saplantılı bir biçimde "Kırk yıl önce bir günah işlemiştim. Allah bu günahımı ceza¬landırıyor şimdi. Küresel ısınmanın, kuraklığın sebebi benim bu günahım sebebiyle oluyor. Dünyadaki en kötü insan benim!" gibi hezeyani düşüncelere sahip olabilir.

HASTALIKLARA BAĞLI DEPRESYON

Diyabetlilerde %9-27, kalp krizi geçirenlerde %16-19, hipertansiyonlularda %12-28, kanserlerde %6-25, böbrek yetmezliğinde %14.31, romatizma hastalarında %12-28 oranında depresyon görülür. Parkinson ve MS gibi nörolojik hastalıklara ve tiroit hastalıklarına çok yüksek oranda depresyon eşlik eder.

Depresyon önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çok yaygındır. Tanımak tedavi için son derece önem arz etmektedir.