İş Psikolojisi

Makaleler

Havada Panik: Panik Bozukluğu Ve Uçuşa Etkileri
Günümüz dünyasında sağlıklı çalışmayla çok çalışma veya işe bağımlılık arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Özellikle son yirmi yılda sistemin insandan insanın da sistemden beklentileri artmıştır. Bu beklentileri karşılayabilmek için çok daha fazla çalışma ve işe daha fazla zaman ayırma zorunluluğu belirmiştir. Bu zorunluluk beraberinde iş ve hayat dengesinin bozulmasını getirmektedir. Çok çalıştığı için ev, aile, çocuk, arkadaş ilişkileri bozulan insanların sayısı gitgide artmaktadır. Bu kısır döngüye düşmemek “ne için çalışıyoruz” ve “ne elde ediyoruz” muhasebesini doğru yapabilmekten geçer.