Psikometrik Testler

Psikometrik Testler

Psikometrik Testler

Psikometri, bireysel özellik ve nitelikleri değerlendiren bir bilim dalıdır. Psikometrik testlerle,  belli bir iş için gerekli olan bedensel ve zihinsel özellikler ölçülür. Psikometrik testlerin amacı, kişinin yetenek ve becerileri ile işin gerektirdiği yetenek ve nitelikler arasındaki uygunluğu değerlendirmektir. Hedef, kişileri yetenek ve niteliklerine uygun işe yönlendirmektir.
Özellikle işe alım sürecinde yanlış alınan kararlar, birey ve kurum açısından büyük zararlar doğurmaktadır. Psikometrik testlerin en önemli katkılarından biri de, iş kazalarının azalmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, iş kazalarının %90’ının insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Kişilerin kendilerin uygun işlere yönlendirilmesi durumunda, iş kazalarında da önemli miktarda azalmaların olacağı düşünülmektedir.

Psikometrik Testleri Nerede Kullanıyoruz?
-İşe yeni alınacak personelin seçiminde
-Çalışan personelin değerlendirilmesinde
-Terfi, yükseltme kararlarının alınmasında
-Analiz çalışmalarında
-Kariyer danışmanlığında
Psikometrik Testler

  -Kağıt Kalem Testleri
  -Aletli Testler
  -Bilgisayarlı Testler

 

Etiketler:Psikometrik Testler, Psikometrik Testleri Nerede Kullanıyoruz