Yaşlıların Sinsi Düşmanı Alzheimer

Makaleler

Bunama aşırı unutkanlıkla karakterize bir bozukluktur. Burada temel sorun hafıza hücrelerinin harabiyeti sebebiyle kişinin yaşam boyu kazandığı tecrübeleri ve hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan bilgileri kullanamayacak hale gelmesidir. Sonuçta kişi bırakın karmaşık işlevleri yerine getirmeyi çok basit günlük işlerini bile yapamaz hale gelir. Her sene 18-24 Eylül tarihlerinde gündeme getirdiğimiz Alzheimer Hastalığı, bunamanın en sık sebebidir.

Azımsanmayacak kadar sık
65 yaş gurubu bireylerin %8’inde Alzheimer görülür. Günümzde Türkiye’de 300 bin kadar Alzheimer hasdtası olduğu tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfuzun gitgide arttığı Türkiye’de bu sayının önümüzdeki 20-30 yılda giderek artacağı düşünülmektedir. 
Hastalığın sebepleri nelerdir? Irsi midir?
Irsi olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt yoktur. Ancak %5 gibi ırsiyet bağı olabileceği tahmin edilmektedir. Yaşla birlikte bellek hücrelerinde zayıflama ve gerileme olur.  Ancak bu doğal seyirde ilerler ve ciddi bir sıkıntı oluşturmaz. Alzheimer hastalığındaysa bellek hücrelerinin kaybı hızlı bir şekilde olur ve erken dönemde bunama ortaya çıkar. 
Sebepler

  1. Yaş en önemli risk faktörüdür. Yaş attıkça sıklık artar.
  2. Geçmişte depresyon: Özellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkan ve tedavi edilmeyen depresyon, Alzheimer riskinin %33 artırmaktadır. Depresyon hem bellek hücrelerinin zayıflamasına hem de var olan Alzheimer zemininin çabuk ilerlemesine yol açar.
  3. Damar hastalıkları: Kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kolestrol yüksekliği gibi damarların yapısını bozan ve beynin beslenmesini zayıflatan hastalıklarda risk artar. Bu hastalıklar Alzheimer’e direk sebep olmazlar, var olan riski güçlendirirler.
  4. Geçmişte ciddi kafa yaralanmaları
  5. Düşük eğitim düzeyi: Kitap okumak, dış dünyayla iletişime açık olmak, güncel olayları ve yenilikleri takip etmek insan beynindeki uyuyan birçok sinir ağını harekete geçirir. Bir insan hayatı boyunca ne kadar çok sinir ağını aktif hale getirirse Alzheimer riski o kadar azalır. En azından görülme yaşı gecikir ve hastalık daha hafif seyreder.