Teşvikiye Cad. Çevre Apt. No:35 Kat:1 Daire:1 Nişantaşı/İstanbul
0 (212) 291 53 18Kapat
0212 291 53 18 bilgi@htagrup.com

AYırı derecede YiYmanlamaktan korkmayla karakterize bir bozukluktur. KiYinin beden ölçülerini algılaması bozulmuYtur. Kemikleri sayılacak derecede zayıf olmasına raYmen aynaya baktıYında kendisini YiYman olarak görür. Bunun sonucunda yemeyi reddeder ve hayatı tehdit eden kilo kayıpları geliYir. Ruhsal bozukluklar içinde ölümle sonuçlanabilecek nadir bozukluklardandır.
KiYi aYırı zayıflamasına karYın yemek yememekte ısrar eder. Yeterli miktarlarda yediYi zamanlarda suçluluk ve kilo alma korkusuyla yediklerini çıkartır. Kusmayı kiYinin kendi isteYiyle ya da gayri ihtiyari olabilir. KiYilerde genel olarak vücudu YiYman olarak algılamanın yanında bedeninin bazı bölümlerini YiYman olarak algılama da olabilir. Mesela bacakları kalın, yüzü geniY, kafası büyüktür. Bazı kiYilerde YiYmanlık nedeniyle sürekli bir hareket hali söz konusudur. AYırı derecede aerobik, jimnastik, plates gibi spor etkinliklerinde bulunur. Vakaların yarısında idrar söktürücü ve ishal yapıcı ilaç alımı gözlenir. Anoreksiya atakları sırasında kiYi gizli gizli yer ve ailesiyle birlikte sofraya oturmaz. Tek baYına yer ve kusar.
HastalıYın görülme sıklıYı, endüstrileYmiY ülkelerin orta ve üst sosyoekonomik sınıflarında binde bir ila beY olarak bildirilmektedir. Kadınlarda erkeklerden yirmi kat daha fazla rastlanır. Batı kültürüne uzak toplumlarda nadir görülen bir bozukluk olarak kabul edilmekle beraber doYu toplumlarında da hızla artmaktadır.
Genellikle ergenlik dönemlerinde ve ortalama 17 yaYlarında baYlar. Bedenle uYraYının arttıYı, kiYide beYenilme arzusunun süt noktaya çıktıYı ergenlik dönemi bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. 40 yaYından sonra pek görülmemektedir.
Bu kiYilerin zihinleri sürekli yeme ve kilo alma ile meYguldür. BirçoYunda bedeninin kontrolünün elden gideceYi tehdidi vardır. BaYlangıç genellikle fazla kilolu veya YiYman olduYunu düYünen kiYinin diyete baYlamasıyla tetiklenir. Erkek arkadaYtan ayrılma, aileden birini kaybetme, cinsel taciz veya fiziksel tacizler hastalıYı ortaya çıkarıcı etken olarak karYımıza çıkar. -zellikle küçük yaYlarda yaYanan travmalar kendisini bu Yekilde gösterebilmektedir.

Manken Haberleri Bir Risk Etkeni
olkemizde ve dünyada abartılı magazin haberleri bir etken olarak karYımıza çıkmaktadır. Bu programlarda reyting materyali haline getirilmiY olan mankenler, ergen kiYilere bir idol gibi dayatılmaktadır. Beden ölçülerinin genetik bir yönünün olduYu, kiYiden kiYiye görüntünün ve ideal ölçülerin deYiYebileceYi gerçeYi adeta yok sayılmaktadır. Bu ergeni idealize ettiYi mankenlerin beden ölçülerine ulaYma arzusu ve gayreti içine itmektedir. Sonuçta yatkınsa anoreksiya ortaya çıkmaktadır.
Prenses Diana, ünlü mankenlerden Selin Tokyay meYhur anoreksiya hastalarından.

Tedavide etken olan sebepler araYtırılır, travmatik bir yaYantı varsa ortaya çıkarılır ve çözümlenme çalıYmaları yapılır. Son yıllarda travma yönelimli terapiler büyük baYarı saYlamaktadır. -zellikle EMDR gibi yöntemler kiYinin bilinçdıYında yaYadıkları çatıYmaları tespit etmede ve gidermede son derece etkilidir.

GSM: 0 (530) 545 54 64
E-posta: bilgi@adnancoban.com.tr
Telefon: 0(212) 291 53 18
Adres: Teşvikiye Cad. Çevre Apt. No:35
Kat:1 Daire:1 Nişantaşı/İstanbul